HMI Weinview

Phần Mềm Lập Trình HMI Weinview TK6071iP TK6071iQ

Phần mềm lập trình màn hình HMI Weinview thị trường china TK Series đời mới TK6071iP và TK6071iQ. EBPro V5.07 mới nhất 2017. TK6071iP và TK6071iQ là dòng màn hình HMI Weinview mới ra, thay thế model TK6070iP và TK6070iQ cũ. Các bạn có thể tham khảo cấu hình tại đây. Giống như đời cũ, đời mới TK6071iP TK6071iQ chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc nê...