Hướng Dẫn Lập Trình HMI Samkoon [Bài 1 – Cơ Bản]

HMI Việt Nam Hướng dẫn Lập Trình màn hình cảm ứng HMI Samkoon Từ Cơ bản đến nâng cao.

Bài 1: Làm quen phần mềm SKTOOL V6.0 và kết nối HMI Samkoon với máy tính.

Trước tiên bạn cần chuẩn bị:

Lập Trình HMI Samkoon

Phần mềm SKTool V6.0 : Download SKTool V6.0.rar

Driver HMI Samkoon: Samkoon USB Driver.rar

Hướng dẫn 5 bước cơ bản lập trình HMI Samkoon hoặc tất cả các loại màn hình HMI:

Bước 1: Mở Phần mềm SKTool- Tạo Project
Bước 2: Chọn HMI và PLC kết nối
Bước 3: Tạo các Screen, đèn báo, nút nhấn
Bước 4: Biên dịch và mô phỏng
Bước 5: Kết nối HMI với máy tính và Download chương trình
Mời các bạn xem chi tiết video hướng dẫn lập trình HMI Samkoon cơ bản nhất:

 

@ HMI Việt Nam Co., Ltd