Thay thế Sửa chữa Tấm Kính cảm ứng màn hình HMI Delta bị vỡ, đơ cảm ứng, lệch cảm ứng, cảm ứng không nhạy… các dòng DOP-A, DOP-B, TP…

Kính cảm ứng HMI Delta