Thay thế Sửa chữa Tấm Kính cảm ứng màn hình HMI Fuji Hakko bị vỡ, đơ cảm ứng, lệch cảm ứng, cảm ứng không nhạy… các dòng V6, V7, V8

Kính cảm ứng HMI Fuji Hakko