Phần Mềm Lập Trình HMI Mitsubishi [GT Designer 2 + 3]

Tổng hợp phần mềm GT Designer 2 + GT Designer 3 lập trình màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi tất cả các loại HMI từ F900, GOT900, GOT1000, GS2000, GOT2000…

Thông thường phần mềm GT Designer được gói vào trong bản GT Works tương từng các version. Trong GT Works bao gồm phần mềm mô phỏng HMI: GT Simulation và phần mềm thiết kế: GT Designer. Nếu là HMI đời mới thì cứ version mới xài cho ngon. 🙂

Phần Mềm GT Designer 3
Phần Mềm GT Designer 3

GT Works 2: dùng cho các dòng màn hình HMI Mitsubishi cũ như: F900, A900 và GOT1000

Download GT Works 2 GT Works 2.rar

Serial setup: 904-099559933

GT Works 3: dùng cho HMI mới và cũ như: GOT1000

Download GT Works 3GT Work 3.rar

Serial Setup:  570-986818410 hoặc 570-996818410 hoặc 095-394462924

Bản cài riêng GT Designer 3 V1.109p dùng cho GOT2000 và GS2000:

GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2310-VTBA, GT2310-VTBD, GT2308-VTBA, GT2308-VTBD,

GS2000 HMI: GS2107-WTBDGS2110-WTBD

Download gói GS installer cho dòng GS2000 : GS installer.rar  (Pass giải nén: hmivietnam.com)

Download: GT Designer3 GOT2000.rar

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm GT Designer 3 và thêm model GS2000:

Đoàn Hậu: 0973.371.083

HMI Việt Nam Co., Ltd