Phần Mềm Lập Trình HMI Proface Full Version

HMI Việt Nam Tổng hợp phần mềm lập trình màn hình cảm ứng HMI Proface Full đầy đủ đời cổ GP2000 (GP-PRO/PB III C-Package03 ) đến GP3000 GP4000 (GP-Pro EX V4.0) bao gồm Serial Number và Key code

GP-ProEX V4.0 Proface Software
GP-ProEX V4.0 Proface Software

GP-PRO/PB III C-Package03 là phần mềm lập trình HMI Proface dòng cũ GP2000 Series. Hiện nay HMI GP2000 không còn sản xuất nữa nhưng vẫn còn rất nhiều và phổ biến trên các máy nhập từ Trung Quốc cũng như Nhật Bản đời cổ. GP-PRO/PB III lập trình cho các dòng HMI GP2600, GP2601, GP2500, GP2501, GP2400,GP2301, GP377R, GP577R Series….

Download: GP-PROPB C-Package03 V7.0.1.rar

Linh dự phòng: GP-PROPB C-Package03 V7.0.1 .rar

Password giải nén(Nếu có): unlockplc.com

Điền key sau khi cài đặt:

Serial Number: 30507530130
Key code: 4735-5937-8129

GPPro EX là phần mềm lập trình HMI Proface áp dụng cho các dòng như: ST3000, GP3000 (AGP3000), GP4000 và  các dòng máy tính công nghiệp IPC PS4000.

Download GP-Pro EX Ver. 4.00: GP ProEX V4.08.rar

Update: Serial GP-ProEX V4  Unlimited cho các bác:

Serial Number: 
KEY

(Vui lòng comment email ở bình luận, mình sẽ gửi serial)

@ Hmi Việt Nam