Phần Mềm Lập Trình HMI Samkoon Full

Tổng hợp đầy đủ phần mềm lập trình cảm ứng HMI Samkoon Full series từ AK, SK, SA, EA

SKTool V6.0 Samkoon
SKTool V6.0 Samkoon

Phần mềm SKTool V6.0 cho các dòng SK-H SK-F Series đời mới nhất 2017:
Các model áp dụng: SK-043HE, SK-043FE, SK-070HE, SK-070FE, SK-102HE, SK-102FE, SK-121HE, SK-121FE
Download: SKTool V6.0.rar   

 

Phần mềm SKWorkshop V5.0.2.63 cho các dòng SK Series:
Các model áp dụng: SK-035A; SK-043AE; SK-043AE/B; SK-043AS/B; SK-050AE; SK-050AS; SK-070BE; SK-070BS; SK-102AE; SK-102AS; SA-10.4A; SA-12.1A
DownloadSKWorkshop V5.0.2.63.rar

 

Phần mềm AKWorkshop V2.1 cho các dòng AK Series:
Download: AKWorkshop V2.1.0.rar

 

Phần mềm SAMDRAW V5.0 cho các dòng EA, SA series:
Model áp dụng: EA-035A-T, SA-035F, SA-043F, EA-043A, SA-050H, SA-057F, SA-070F, EA-070B, SA-102H, SA-104F, SA-121F
DownloadSamDraw V5.0.rar

(pass giải nén nếu có: hmivietnam.com)

@ Đoàn Hậu

Công ty TNHH TM và KT Hmi Việt Nam