Phần Mềm Lập Trình HMI Weintek [Full Version]

Tổng hợp phần mềm lập trình màn hình cảm ứng HMI Weintek  Weinview EB8000, EBPro  mới nhất đầy đủ cho tất cả các dòng màn hình từ MT500 đến MT6000. MT8000 và TK6070iQ, TK6070iP…

Phần Mềm EBPro V5 Weintek
Phần Mềm EBPro V5 Weintek

Phần mềm EBPro V5.06
(Phần mềm lập trình HMI đời mới đang có trên thị trường hiện nay: MT6071iP, TK6071iP, TK6071iQ, MT8071iE, MT6103iP, MT8071iP, MT8090XE, eMT3000, MT8000XE, cMT, mTV-100…)
DownloadEBPro V5.06.rar  (Update 02.2017)

Phần mềm EB8000 V4.65.rar
(Phần mềm lập trình HMI dòng MT6000i, MT800i, MT6000iP, MT8000iP, HMI Weinview TK6070iH, TK6100i, TK6102i, TK8050i, TK8070iH, TK8100i, TK6050iP, TK6070iP, TK8070iP)
Download: EB8000 V4.65.11.rar

Phần mềm EB500V2.74 (EasyBuilder500)
(Phần mềm lập trình dòng MT500 Series như: MT506TV, MT506MV, , MT508TV, MT510TV…)
Download: EB500V2.74.rar

Password giải nén: hmivietnam.com

@by HMI Việt Nam