Cáp kết nối HMI Mitsubishi GOT – PLC Mitsubishi FX

Model: GT01-C30R4-8P, FX-50DU-CAB0 3 Mét, 10 Mét

Cáp kết nối HMI Mitsubishi với PLC Mitsubishi FX Series qua cổng RS422:

GOT1000 ———–FX Series
GOT2000 ———–FX Series
GS2000   ———–FX Series
F900        ———–FX Series

100.000 

Cáp kết nối màn hình HMI Mitsubishi F900, GOT1000,GOT2000, GS2000 với PLC Mitsubishi FX Series qua cổng RS422:

Model: GT01-C30R4-8P, FX-50DU-CAB0 3 Mét, 10 Mét

HMI Mitsubishi:F900, GOT1000, GOT2000, GS2000 Series:

F940, F930, GT11, GT1000, GT10, GT11, GT15, GT16, GS2107-WTBD, GS2110-WTBD, GT2000

PLC Mitsubishi FX Series: 

FX1N, FX2N, FX1S, FX3G, FX3u, FX3S, FX3SA, FX3GA…

Sơ đồ cáp kết nối HMI Mitsubishi GT1000 với PLC Mitsubishi FX Series :

Cáp Kết Nối GT01-C30R4-8P
Cáp Kết Nối GT01-C30R4-8P

Hàng kho cáp kết nối HMI – PLC luôn có sẵn phục vụ các bác!

 

Đức Tùng: 0977.973.455

Đoàn Hậu: 0973.371.083

HMI Việt Nam Co., Ltd

Thương hiệu

Mitsubishi

Xuất xứ

Trung Quốc

Từ khóa:

Có thể bạn thích…

Sản phẩm ngẫu nhiên