HMI Mitsubishi

Phần Mềm Lập Trình HMI Mitsubishi [GT Designer 2 + 3]

Tổng hợp phần mềm GT Designer 2 + GT Designer 3 lập trình màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi tất cả các loại HMI từ F900, GOT900, GOT1000, GS2000, GOT2000… Thông thường phần mềm GT Designer được gói vào trong bản GT Works tương từng các version. Trong GT Works bao gồm phần mềm mô phỏng HMI: GT Simulation và phần mềm thiết kế: GT Designer. Nếu là HM...