Thay thế Sửa chữa Tấm Kính cảm ứng màn hình HMI Weintek bị vỡ, đơ cảm ứng, lệch cảm ứng, cảm ứng không nhạy… các dòng MT500, MT6000, MT8000, eMT…

Kính cảm ứng HMI Weintek