MT_iE Series là dòng màn hình HMI mới nhất của Weintek được nâng cấp về cấu hình CPU, bộ nhớ, màu sắc và phần mềm lập trình.

MT_iE Series